Production
Производство
Producere

IM Dandar SRL is the biggest producer of the sunflower seeds in Republic of Moldova.
IM Dandar SRL является крупнейшим производителем семян подсолнечника в Республике Молдова.
IM Dandar SRL este cel mai mare producator de seminte de floarea soarelui din Republica Moldova.


Processes: Harvesting, Cleaning, Sorting, Calibrating, Weighing, Roasting, Salting, Packing.
Процессы: Сборка, Чистка, Сортировка, Калибровка, Взвешивание, Жарка, Соление, Упаковывание.
Procese: Recoltare, Curatare, Sortare, Calibrare, Cantarire, Prajire, Sarare, Ambalare.
More than 3000 tons of sunflower seeds every year.
Более 3000 тон семян подсолнечника каждый год.
Mai mult de 3000 de tone de siminte de floarea soarelui in fiecare an.


Endless stock. New season product. Available 365 days a year.
Нескончаемый запас. Продукт нового сезона. В наличии 365 дней в году.
Stoc nelimitat. Produs de nou sezon. Disponibil 365 de zile pe an.
IM Dandar SRL is the biggest exporter of sunflower seeds in Republic of Moldova.
IM Dandar SRL является самым большим экспортером семян подсолнечника на территории Республике Молдова.
IM Dandar SRL este cel mai mare exportator de seminte de flaorea soarelui din Republica Moldova.

Export all over the world, including USA and Germany.
Экспорт по всему миру, в том числе США и Германия.
Exportul peste tot lume, inclusiv SUA si Germania.
The use of the modern technologies in all our equipment.
Использования современных технологий во всем нашем оборудовании.
Utilizarea tehnologiilor moderne in toate echipamentele noastre.


Ability to work with other seeds, nuts and kernels.
Возможность работать с другими семенами, орехами и ядрами.
Abilitatea de a lucra cu alte seminte, nuci si miez.